Cafe ITC xin chào !

Cafe ITC xin chào các bạn ! Chúng tôi, Chaien Truong (Việt kiều ở Mỹ) và Dekhi Khiem (Việt kiều ở Ấn độ) hoan nghênh bạn ghé thăm !

- Gửi lời chào tới Các bạn thân mến ! Ngành công nghệ thông tin và thành tựu công nghệ Internet là một cuộc cách mạng đã làm thay đổi đời sống và xã hội của con người. Đối với mọi chủ thể, sự tồn tại và phát triển trong thiên niên kỷ mới chắc chắn phải gắn liền với các các khái niệm, phương tiện và nội dung của thông tin điện tử.

Cũng như mọi thành tựu khác của con người, bất cứ điều gì đem đến lợi ích thực sự to lớn cho đời sống cũng có những vấn đề của nó. Khi thông tin điện tử trở thành thiết yếu đối với bất kỳ ai; thì cũng từ thời điểm đó xuất hiện các thế lực tư hữu tìm cách kiểm soát, chiếm đoạt dữ liệu thông tin và phân phối lại với mục đích lợi nhuận. Mâu thuẫn xã hội được đặt ra giữa nhu cầu tự do sử dụng dữ liệu của số đông với một thiểu số tìm cách chiếm đoạt và mua bán chúng.

Chúng tôi nhìn thấy sự đa chiều trong mâu thuẫn đó; ở góc độ này là sự bất công nhưng ở góc độ khác là sự tích cực đối với việc thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ (về xử lý dữ liệu) và khoa học pháp lý (về bản quyền). Nhưng mặc dù, mọi mâu thuẫn trên thế giới này đều mang tính đa chiều, thì ở trong cuộc đấu tranh kiểm soát dữ liệu này, tôi xác nhận đứng về phía đảm bảo quyền tự do tiếp cận dữ liệu của mọi người trong một sự cân bằng hài hòa giữa chi phí và lợi ích của các bên.

Xuất phát từ những lý do trên, “Cafe ITC” ra đời như một nỗ lực đóng góp những điều tốt đẹp và lành mạnh hơn cho đời sống thông tin của con người bằng tiếng Việt !